GET IN Touch with Us


Your Name  

Your E.mail  
 
Message to us  


ဆက်သွယ်ရန်


လိပ်စာ -

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာန
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊
ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်


ဖုန်း -

၀၆၇-၃၄၀၈၃၉၅


E.mail -

investmentunit.sme@gmail.com